Informujemy, że firma dhosting.pl Sp. z o.o. realizuje projekt „Globalna ekspansja marki Elastyczny Web Hosting (EWH)”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND. 

O projekcie

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie działalności firmy dhosting.pl Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych oraz promocję marki Elastyczny Web Hosting (ang. Dynamic Edge), czyli nowej kategorii usługi skalowalnego hostingu. Ekspansja na poza unijne rynki perspektywiczne stwarza nowe perspektywy rozwoju i pozwala zwiększyć skalę działalności przedsiębiorstwa.

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy dhosting.pl Sp. z o.o., przy wykorzystaniu działań przewidzianych Branżowym Programie Promocji IT/ICT. Dzięki realizacji projektu firma zaoferuje na zagranicznych rynkach (w szczególności w USA) wdrożone w wyniku własnych prac badawczo-rozwojowych unikalne w skali świata usługi skalowalnego hostingu dostosowującego w czasie rzeczywistym parametry do zapotrzebowania, a przez to zwiększy przychody z tytułu eksportu usług informatycznych.

Realizacja projektu przyczyni się̨ do promocji marki Elastyczny Web Hosting (ang. Dynamic Edge) oraz wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży globalnych firm technologicznych oferujących usługi hostingowe

Gdzie można nas spotkać

2018

  • Techcrunch Disrupt, San Francisco, USA,
  • Web Summit Lizbona, Portugalia,
  • Cloud Expo, Nowy York, USA,

2019

  • Cybertech, Tel Awiw, Izrael,
  • CeBIT Hanower, Niemcy
  • Data Centre World, Londyn, Wielka Brytania.

Wartość projektu

Całkowita wartość projektu: 1 164 195.00 PLN

Wartość dofinansowania: 757 200.00 PLN